Aanwezigheid in de lessen

 

De leerlingen worden verondersteld elke les aanwezig te zijn.

Indien zij verhinderd zijn moeten zij hiervan de academie op de hoogte brengen. Dit kan door:

Leerlingen die een blessure hebben en hierdoor niet kunnen deelnemen aan de danslessen, worden verzocht om toch te proberen de lessen bij te wonen.

Bij langdurige ziekte, blessures en letsels wordt ook een doktersbewijs gevraagd.

Mogen wij vragen om afspraken bij de tandarts, kapper, e.a. zoveel mogelijk buiten de dansuren te organiseren.

Mogen wij je er ook op attent maken dat leerlingen die 1/3 van de lessen afwezig zijn geweest, geschrapt worden door de verificateur en de lessen niet meer mogen volgen.

Bij afwezigheid van de leerkracht worden de leerlingen automatisch verwittigd via sms, verstuurd door de academie. Hou dus je GSM in de gaten.

Communicatie met de leerlingen gebeurt vaak via mail of brief. Hou dus ook je mailbox in de gaten.

Zorg er dus voor dat we steeds de juiste gegevens hebben, mochten deze in de loop van het jaar veranderen.

Ook op het televisiescherm in de inkomhal staat regelmatig informatie omtrent onze academie.

Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kan je steeds tijdens de openingsuren contact opnemen met het secretariaat.