Begeleidingspraktijk

Begeleidingspraktijk is een keuzevak in de derde en vierde graad voor de pianisten en organisten.

Je volgt dit vak in kleine groepjes, waardoor je veel van elkaar kan leren. Tijdens de lessen komen verschillende onderwerpen aan bod:

• Praktische harmonie (leren gebruiken en toepassen van akkoorden, alsook gehoortraining) & improvisatie (het loslaten van geschreven partituren en je eigen stem vinden op het instrument)

• Zichtlezen (het aanleren van een methode om een pianopartituur te benaderen)

• Partituren reduceren (methodiek en inzicht verwerven in de logische opbouw van een werk)

• Begeleiden (samen spelen en elkaar begeleiden)