Jaarkalender

 

"Je voelt je klaar om omstaanders te tonen wat je hebt geleerd."

De Academie biedt podiumkunsten aan waarbij het woord 'podium' niet kan weggedacht worden. Daarom bieden wij AL onze leerlingen geregeld een podium aan. Ze krijgen minimaal één keer de kans om in klasverband op te treden en daarnaast de mogelijkheid om een grotere podiumervaring op te doen. Dit kadert in het leerproces waarbij zowel het proces (dagelijks werk) als het product (toonmoment) een belangrijke rol spelen en 2 keer per jaar geëvalueerd worden.

 

"Je ontmoet passanten die je horizon verbreden."

Daarnaast treden we geregeld buiten onze academiemuren en zetten we onze deuren open voor nieuwe invloeden. We organiseren masterclasses, workshops, domeinoverschrijdende projecten en bezoeken samen concerten en voorstellingen. We werken samen met andere academies en verenigingen uit onze nabije omgeving.

 

"De gidsen en reisgenoten zwaaien je uit."

Jaarlijks organiseren we een proclamatie voor alle leerlingen die afstuderen in een graad. De leerlingen die in 4.3 of in de specialisatiegraad afstuderen worden extra in de bloemetjes gezet, want deze artistieke reis afronden is niet niks. Daarvoor heb je een hele weg afgelegd.

 

Volledige jaarkalender van schooljaar 2023-2024
      (voor de meest actuele informatie steeds de agenda op de startpagina raadplegen)
Overzicht van de verlofdagen van schooljaar 2023-2024