Deel deze pagina

Kennisgeving gunstig advies onderwijsinspectie

 
Het advies betreffende de erkenning en aanbevelingen
 
De onderwijsinspectie stelt vast dat de elementen die in het eerdere advies expliciet zijn opgesomd, zijn geremedieerd. De onderwijsinspectie formuleert over de verdere erkenning van de instelling een GUNSTIG ADVIES.