Muziek - Opleidingenstructuur

"Met gelijkgestemde zielen begin je aan een artistieke reis.
Ervaringsdeskundigen gidsen je met passie.  Samen bepalen jullie de richting en het tempo."

 

Deze reis duurt gemiddeld 10 schooljaren en kan verlengd worden door het volgen van een specialisatietraject. Je hebt keuze uit een officieel studieaanbod van de Vlaamse Overheid binnen de domeinen Domeinoverschrijdende initiatie, Muziek, Woordkunst-Drama en Dans en hun verschillende studierichtingen. Daarnaast bieden we met de steun van de gemeente Londerzeel voor kinderen vanaf 6 tot 7 jaar initiatiecursussen instrument aan en voor kinderen vanaf 8 tot 11 jaar een opleiding musical mits het voldoen aan enkele voorwaarden. Alle domeinen worden gelijkwaardig benaderd, want De Academie staat voor kwalitatief kunstonderwijs.

Wanneer je lang genoeg op pad gaat met onze ervaringsdeskundigen, zal je geregeld uitgenodigd worden om eens van de geijkte paden te gaan...

Gaandeweg ontdek je andere stijlen en durf je los te komen van het blad. Wil je je nadien verdiepen in het improviseren en creëren dan kan je daarvoor terecht in de creërende studierichtingen vanaf de vierde graad.

 

deel-logo woord I. 1ste graad (vanaf 6 jaar)

I.1-2 Domeinoverschrijdende muziek-en woordinitiatie

→ 2 JAAR - 1U/WEEK

 

I. 1ste graad (vanaf 6 jaar) (gemeentelijk initiatief)

2 JAAR – 15 MIN./WEEK

 

*De inschrijving voor initiatie instrument/zang gebeurt steeds in overleg met de betrokken leerkracht.

 

 II. 2de graad jongeren (vanaf 8 jaar)

OPTIE Muziek: II.1-2-3-4

MCV (Muziekatelier) (2u)

Instrument/zang Klassiek (1u)

4 JAAR - 3U/WEEK

 

 II. 2de graad volwassenen (vanaf 15 jaar)  

OPTIE Muziek: II.1-2-3

MCV (Muziekatelier) (2u)

Instrument/zang Klassiek (1u)

3 JAAR - 3U/WEEK

 

 III. 3de graad

OPTIE Klassiek: III.1-2-3*

Instrument/zang klassiek (1u)

MCV (Muzieklabo-algemeen) of MT (Muzieklabo-schrijven) (1u)

Groepsmusiceren instrument of vocaal: klassiek of Improvisatie (Improvisatie & Creatie) (1u)

3 JAAR - 3U/WEEK

 

*Na het verwerven van de basiscompetenties van de 2de graad

 IV. 4de graad

STUDIERICHTING VERTOLKEND MUZIKANT*

Vertolkend muzikant OPTIE Klassiek: IV.1-2-3

 

STUDIERICHTING CREËREND MUZIKANT*

In samenspraak met de leraar instrument/zang stellen we op maat een lessenpakket samen van vakken waarbij de leerdoelen specifiek voor deze studierichting ook effectief kunnen behaald worden.  Leerdoelen zijn o.a. nieuw werk maken of bestaand werk arrangeren, een eigen artistieke taal ontwikkelen, basismateriaal verzamelen-analyseren en ontwikkelen, opgedane inzichten in het creatief proces integreren, basiskennis van muziektheorie verwerven, instrumenten, compositie en muziekstijlen opbouwen, met de technische vaardigheden van de muzikanten rekening houden, hard- en software kunnen gebruiken, een compositie via muzieknotatie, een eigen muziekschrift of opnames vastleggen, eigen werk voorstellen aan het publiek (concept, programma, promotie, …), eigen werk live of via opnames tonen, …

 

Creërend muzikant OPTIE Klassiek: IV.1-2-3

compositie en/of Instrument/zang klassiek(1u)  

Improvisatie (Improvisatie & Creatie) of GM vocaal/instrumentaal (1u)

MT kan je erbij volgen als 3de lesuur wanneer je dat vak in de 3de graad niet hebt gevolgd

3 JAAR - 2U/WEEK

 

*Na het verwerven van de basiscompetenties van de 3de graad

SP. kortlopende studierichtingen - specialisatie*

Specialisatie muziek OPTIE Klassiek: SP.1-2

Gedurende twee jaren, twee lestijden per week, keuze uit alle vakken die in het domein muziek in de 4de graad in de academie worden aangeboden. De samenstelling van het lessenpakket gebeurt in overleg met de leerkracht(en) en de directie.

→ 2 JAAR - 2U/WEEK

 

*De voorwaarden om te kunnen starten met een specialisatie kan je HIER nalezen.
Het aanmeldingsformulier voor het volgen van een specialisatie kan je vinden via DEZE LINK.

 

SP. kortlopende studierichtingen - Muziekgeschiedenis

Kortlopende studierichting muziek OPTIE Muziekgeschiedenis: Muziekgeschiedenis: klassiek (2u) 

De cursus muziekgeschiedenis volg je als je ingeschreven bent in de kortlopende studierichting muziekgeschiedenis. Je komt dan gedurende 3 jaar wekelijks 2u naar de les. Het leuke is dat er voor deze cursus geen voorkennis vereist is!

3 JAAR - 2U/WEEK