Theater

deel-logo woordTheater wordt gegeven in de hoofdvestigingsplaats in Londerzeel. 

De leerlingen volgen dit vak 1x per week, gedurende een uur. Theater is een individueel vak, wat wil zeggen dat de leerlingen les volgen in kleine groepjes van ongeveer 4 leerlingen.

De basisvaardigheden die verworven zijn in de derde graad worden in de lessen Theater verder uitgediept en geperfectioneerd. Tijdens de lessen Theater komen de leerlingen in aanraking met verschillende auteurs, elk met een eigen specifieke theatertaal. Ook leren ze een scène of voorstelling creëren. Er wordt zowel met bestaande teksten als met eigen materiaal gewerkt. Monologen, dialogen, stil spel, klankspel … Alles kan. De teksten leren ze analyseren, ze ontdekken subtekst en leren zich de teksten eigen te maken. 

Bij deze lessen is podiumervaring ook heel belangrijk. Soms wordt projectmatig toegewerkt naar een toonmoment of wordt een langere periode rond één stuk gewerkt, bijvoorbeeld in de aanloop naar het examen. De keuze van de stukken gebeurt in samenspraak met de leerkracht. Op die manier maken de leerlingen ook kennis met verschillende speelstijlen: realistisch, absurd, grotesk … of met verschillende theatervormen zoals bijvoorbeeld komedie, drama of straattheater.  

Om toneel te kunnen spelen is tekstkennis absoluut essentieel. De leerlingen moeten dus regelmatig tekst uit het hoofd leren. Tijdens de toonmomenten kunnen de leerlingen ervaring opdoen om nog zelfverzekerder voor het publiek te staan.