Theater maken

deel-logo woordTheater maken

Theater maken wordt gegeven in de hoofdvestigingsplaats in Londerzeel. De leerlingen volgen dit vak 1x per week, gedurende 1 uur. Theater maken is een individueel vak, wat wil zeggen dat de leerlingen les volgen in kleine groepjes van ongeveer 4 leerlingen.

Tijdens de les Theater maken, maken de leerlingen kennis met alle aspecten waarmee je in contact komt bij het maken van een theatervoorstelling.  Zoals tekstkeuze maken, scenografie, decor, kostuums, licht, geluid... en leren de leerlingen op een theatrale manier hun gedachten tot uiting te brengen.Vanaf het allereerste begin zal er, met behulp van bestaand tekstmateriaal van diverse genres, eigen geschreven materiaal, improvisatie,... een voorstelling gemaakt worden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van rap-en slam-poetry, beweging, muziek, beeld, kortom; alles om tot een eigen gemaakte voorstelling te komen.
Er wordt inzicht gegeven in hoe je een voorstelling kunt opbouwen, hoe je (tekst)materiaal kiest, bewerkt, samenbrengt en op het toneel vorm kunt geven, kortom: hoe maak je van een aantal op het eerste zicht ‘losse elementen’ een mooi geheel. Uiteraard is het belangrijk om met vertrouwen voor een publiek te kunnen spreken en spelen. Tijdens toonmomenten kunnen de leerlingen die ervaring opdoen. Zo staan ze nog zelfzekerder voor hun publiek.