Door ons systeem van individueel onderricht is het niet eenvoudig om altijd toezicht op de leerlingen uit te oefenen. Wij vragen daarom uw aandacht voor volgende punten bij het brengen en afhalen van de leerlingen:

  • Voor en na de lesuren is er geen toezicht op de leerlingen, zij zijn enkel verzekerd tijdens hun lesuren en tijdens de verplaatsing naar en van de school;
  • Laat uw kinderen op het juiste tijdstip naar de school vertrekken zodat ze niet onbewaakt in de school rondlopen;
  • Verwittig het secretariaat wanneer de kinderen in de school blijven wachten voor een volgende cursus, tussen twee lesuren kunnen zij wachten in de school, vraag aan het secretariaat in welk lokaal dit het best kan;
  • Haal uw kind tijdig op na de les of vraag dat het onmiddellijk en langs de kortste weg naar huis komt.
  • Zeg aan uw kinderen dat ze binnen, ter hoogte van het loket moeten wachten. Buiten is er geen toezicht. 
  • In de wijkafdelingen is er geen toezicht. De leerkracht zal met u communiceren over de plaats waar kinderen moeten wachten.