Verteltheater - Stemregie

deel-logo woordVerteltheater - Stemregie wordt gegeven in de hoofdvestigingsplaats in Londerzeel.

De vaardigheden die verworven zijn in de tweede graad worden in de lessen Verteltheater – Stemregie verder uitgewerkt en geperfectioneerd.  
 
Verteltheater is een individueel vak, de leerlingen volgen les in kleine groepjes van ongeveer 4 leerlingen. Tijdens de les Verteltheater – Stemregie werken de leerlingen met een breed scala aan tekstmateriaal (verhalen, poëzie, korte dialogen,…). Er wordt dieper op de teksten ingegaan en gespeeld met de reeds verworven vaardigheden. Ook onderzoeken we het gebruik van de stem op verschillende manieren en binnen verschillende kaders (inspreken tekenfilms, reclames, hoorspelen, radio-maken …).  
 
In de vierde graad is het mogelijk om meer op maat van de leerlingen te werken. Indien de leerlingen bijvoorbeeld meer in de richting van stand-up comedy of cabaret willen werken of eerder de voorkeur geven aan zwaarder tekstmateriaal, dan kan daar ook rekening mee gehouden worden. Uiteraard wordt ook met de leerlingen nog verder gewerkt aan de stemtechniek, het onderhouden van de verworven vaardigheden en het verleggen van de grenzen. Ook zullen de leerlingen verder getraind worden in het onthouden van teksten, en eventuele plankenkoorts wordt onderzocht en aangepakt. Uiteraard blijft het spelplezier hierbij de overhand houden. Het is het belangrijk om met vertrouwen voor een publiek te kunnen spreken. Tijdens toonmomenten kunnen de leerlingen die ervaring opdoen. Zo staan ze nog zelfverzekerder voor hun publiek.