Woordstudio

deel-logo woordWoordstudio is een individueel vak, wat wil zeggen dat de leerlingen les volgen in kleine groepjes van ongeveer 4 leerlingen. Tijdens de les Woordstudio worden de leerlingen in contact gebracht met allerlei tekstmateriaal (toneelteksten, verhalen, poëzie, korte dialogen,…). Ze leren zich inleven in de verbeeldings- en gevoelswereld van teksten en verwerven technische vaardigheden om een tekst naar een publiek over te brengen. Zo leren ze bijvoorbeeld de spanningsboog van een verhaal aan te houden en leren ze teksten inhoudelijk en vormelijk analyseren. Uiteraard staat spelplezier nog altijd voorop. Het geheugen wordt ook getraind. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij gedurende het hele schooljaar op regelmatige basis teksten uit het hoofd leren. De leerlingen mogen zelf hun materiaal of er wordt materiaal aangereikt, dat bij hun leefwereld past. Ze krijgen twee keer per schooljaar de kans om op de scène te staan, mét publiek.