Woordstudio

deel-logo woordWoordstudio wordt gegeven in de hoofdvestigingsplaats in Londerzeel en de vestigingsplaats in Malderen.

Het is een individueel vak, de leerlingen volgen 1 uur les in kleine groepjes van ongeveer 4 leerlingen. 
 
De basisvaardigheden die verworven zijn in de tweede graad worden in de lessen Woordstudio verder uitgediept. De leerlingen worden in contact gebracht met allerlei tekstmateriaal (toneelteksten, verhalen, poëzie, korte dialogen …). Ze leren zich te verplaatsen in de rol van verteller of personage in een tekst, ze maken kennis met het analyseren van teksten en verwerven technische vaardigheden om een tekst naar een publiek over te brengen. Zo leren ze bijvoorbeeld de spanningsboog van een verhaal aan te houden en teksten inhoudelijk en vormelijk te analyseren. Uiteraard staat spelplezier nog altijd voorop. Het geheugen wordt ook getraind. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij gedurende het hele schooljaar op regelmatige basis teksten uit het hoofd leren. De leerlingen mogen zelf hun materiaal aanbrengen of er wordt materiaal aangereikt, dat bij hun leefwereld past. Ze krijgen twee keer per schooljaar de kans om op de scène te staan, mét publiek.