Hoe werkt het e-loket?

Online aanvragen

Via het e-loket kan je attesten en papieren, diensten, brochures,… online aanvragen.

Na de aanvraag

Indien zo aangeduid, dan ontvang je de door jou ingevulde gegevens nog via e-mail.

De aanvraag via het e-loket wordt automatisch verzonden naar de mailbox van de juiste gemeentelijke dienst. Deze behandelt de aanvraag zo snel mogelijk.